Gården

Länna gård har en mycket intressant och såväl exteriört som interiört välbevarad huvudbyggnad. Byggnaden som uppfördes under 1600-talets andra hälft fick sitt nuvarande utseende med valmat tak vid en ombyggnad på 1760-talet. Ekonomibyggnaderna med bl a en stenladugård från 1853, bildar en tresidigt kringbyggd gård belägen ett stycke ifrån huvudbyggnaden. Till fastigheten hör även en gammal kollada. De två flygelbyggnaderna är rustade som bostäder.

Entrén

Exteriör

Dammen

Gården

Trappen

Festlokalen

Information

Portfolio

Hitta hit

t

FAQ