Länna

Länna gård har en mycket intressant och såväl exteriört som interiört välbevarad huvudbyggnad. Byggnaden som uppfördes under 1600-talets andra hälft fick sitt nuvarande utseende med valmat tak vid en ombyggnad på 1760-talet. Ekonomibyggnaderna med bl a en stenladugård från 1853, bildar en tresidigt kringbyggd gård belägen ett stycke ifrån huvudbyggnaden. Till fastigheten hör även en gammal kollada. De två flygelbyggnaderna är rustade som bostäder.