festlokal-ed

Lokalen har en rustik och trivsam atmosfär där dukningsmöjligheterna är många.